3Ds Max Tutoriál - Workflow

3ds Max tutoriál: Workflow

Už dlhšie som chcel niečo napísať o dvoch zásadne odlišných workflow-och, ktoré sa používajú pri 3D modelovaní. Zažívam momentálne hardware-ovú renesanciou, a tak som si povedal, že sa začnem opäť venovať návodom. Hoci to bude teraz trochu všeobcnešie, bude to čosi, čo veľa ľudí, ktorí robia s 3Ds Maxom krátko, podceňuje a niektorí dokonca hádam aj odsudzjú. Read more