Photoshop návod: Ako vyrezať strom

Keď sme pri tých stromoch, rád by som vám ukázal rýchly a veľmi jednoduchý spôsob ako vyrezať strom z pozadia a vyhnúť sa nekonečnému gúgleniu keď na to príde. Jedinou podmienkou je, že potrebujete mať vhodne vybranú fotku. V tomto prípade mi poslúžil Google, ale pre kvalitnejšie a hlavne právami neobmedzené fotky odporúčam pracovať s vlastnými zábermi.

Ako teda vyrezať strom?

Photoshop návod: Vyrezať strom

Je dôležité, aby mal strom kontrastné pozadie – oblohu, prípadne omtietu inej farby. Je dobré, ak je pozadie viac-menej jednofarebné, ale aj pri komplikovanejších obrázkoch je postup takmer totožný.

Photoshop návod: Vyrezať strom

Vždy začínam tým, že si fotku upravím – predovšetkým kontrast a nastavenie farieb, prípadne saturáciu a krivky.

Photoshop návod: Vyrezať strom

V okne „layers“ prepnem pohľad do záložky „Channels,“ ktorý mi dovoľuje vidieť tri zložky farebnosti – zelenú, modrú a červenú (prípadne CMYK). Prezrite si každú samostatne nájdite tú na ktorej je rodziel medzi pozadím a stromom najvýraznejší. V tomto prípade (a v prípade, že je vaším pozadím obloha) to je modrá. Duplikujte vybraný kanál, aby ste ho mohli upraviť bez toho, aby sie upravovali samotnú fotografiu.

Photoshop návod: Vyrezať strom

Otvorte nastavenie kriviek (Curves) v Image > Adjustments alebo pomocou klávesovej skratky [CTRL+M]. Pridávaním bodov sa pohrajte s tvarom kriky tak, aby ste docielili, čo najväčší kontrast medzi stromom a pozadím, ideálne tak, aby ste vytvorili iba dvojfarebnú masku.

Photoshop návod: Vyrezať strom

Vyberte nástroj „Select color“ a vyberte farbu pozadia.

Photoshop návod: Vyrezať strom

Nastavte parameter fuzziness, tak aby ste boli spokojný a potvrďte výber.

Photoshop návod: Vyrezať strom

Duplikovaný kanál viac nebudete potrebovať môžete ho skryť a pozrieť sa na obrázok v plnej farebnosti. Pokiaľ sa vám nepodarilo upraviť krivky kanála tak, aby bol celý strom v čiernej, myslite na to, že šedé časti Photoshop označil, ale nie stopercentne, čo znamená, že pri odstránení pozadia budú priesvitné. Väčšinou to však nepôsobí zle, keď už s vyrezaným stromom pracujete.

Photoshop návod: Vyrezať strom

Bez toho, aby ste menili výber sa prepnite naspäť do záložky „Layers,“ podržte [ALT] a kliknite dvakrát na vrstvu obrázka, aby ste ju odblokovali. Ak to neurobíte a stlačíte [DELETE], Photoshop vyplní výber farbou, ktorú máte nastavenú ako Background color, ale pozadie v skutočnosti nevymaže.

Photoshop návod: Vyrezať strom

Teraz môžete pozadie pokojne vymazať. Je možné, že v niektorých prípadoch budú okraje ešte mierne zafarbené. Odporúčam pri vkladaní stromu do finálneho obrázku využiť „Blending mode“ parameter pre vrstvu stromu a vybrať „Darker color,“ ktorý väčšinou tento problém vyrieši.

Photoshop návod: Vyrezať strom

Kmeň a hrubšie konáre, ktoré sú stále spojené s pozadí obehnite gumou, prípadne maskujte. Odporúčam použiť gumu s mierne rozpitou hranou – okolo 5px.

Photoshop návod: Vyrezať strom

Výsledok môžete uložiť ako .PNG alebo .PSD a vkladať do fotiek alebo vizualizácií, alebo všade tam, kam potrebujete.

Dúfam, že bol pre vás tento návod osožný. Ak máte nejaké otázky, neváhajte poslať komentár, prípadne e-mail.

1 reply

Comments are closed.