3ds Max tutoriál: Strom (časť 4)

3Ds Max Tutoriál: Strom (časť 3)

Posledná, tretia časť návodu o modelovaní a textúrovaní 3Ds Max stromu je paradoxne najkratšia a pritom som ju sem dostával najdlhšie. Konečne je teda tu. Je priamim pokračovaním tutoriálov, kde som modeloval kmeň stromu a neskôr aj detialnejšiu korunu. Dúfam, že nikeoho aspoň trochu obohatí.

Listy

3Ds Max tutoriál: Strom (časť 3)

Základný objekt pre list by mal byť čo najjednoduchší, pretože sa bude na scéne opakovať veľakrát, je dôležité, aby nemal priveľa polygónov. Na druhej strane však odporúčam aspoň trochu ho priestorovo rozčleniť, pretože dokonale rovný list veľmi zásadne uberá realistickosti modelu.

3Ds Max tutoriál: Strom (časť 3)

V tomto prípade budú všetky detaily v textúre a nie v samotnom modely. Pre fotorealistickú vizualizáciu v podstate platí, že detail by mal byť v oboch. List by mal vyzerať ako list aj bez textúry a textúra samotná by mala byť dostatočne kvalistná, ideálne extrahovaná z fotografie. Ale ak sa jedná o čosi, čo nebude priamo stredobodom vizualizácie, mať dobre nahodený materiál bude stačiť.

3Ds Max tutoriál: Strom (časť 3)

Materiál listu by mal obsahovať okrem diffuse mapy aj Bump a Opacity/Alpha či Cutout Map. Alpha mapa je v tomto prípade dosť zásadná pretože je samozrejme nezmysel renderovať listy aj s pozadím. Pokiaľ vám nie je jasné ako funguje Bump Map alebo Opacity/Alpha Map odporúčam pozrieť si tieto témy v samotnom help-e 3Ds Maxu. Vo všeobecnosti odporúčam využívať 3Ds Max Help. Je to rozsiahly a dobre spracovaný dokument.

3Ds Max tutoriál: Strom (časť 3)

Po aplikovaní materiálu by mal model listu vyzerať podobne ako hore. Ak nevyzerá, je potrebné list správne Unwrapnuť, tak aby bola textúra listu v správnej pozícii voči modlu. Unwrapovaním konárov a stromu som sa zaoberal v druhej časti tohto tutoriálu. Princíp je v tomto prípade neporovnateľne jednoduchší.

3Ds Max tutoriál: Strom (časť 3)

3Ds Max tutoriál: Strom (časť 3)

Z modelu stromu som vybral jeden z modelov konáru a zmenšil ho tak, aby sedel k mierke listu.  Môžem na neho listy nahodiť ručne, alebo môžem použiť „Scatter,“ ktorý listy rozloží na konáry automatcky. Je veľmi dôležité mať správne nastavený Pivot listu (bližšie som sa ním zaoberal v predošlej časti), ktorý vám určuje presnú polohu daného objektu vo virtuánom priestore. S označeným listom vyberte z rolety možnosť „Coumpound Objects“ a použite nástroj „Scatter.“ Ten automaticky rozloží listy po povrchu modelu konára. Odporúčam si pred týmto krokom model listu odzálohovať.

3Ds Max tutoriál: Strom (časť 3)

„Scatter“ je relativne náročný na hardware, preto odporúčam dražť počet listov na nejakom rozumenom čísle – počet týchto konárov sa ešte výrazne znásobí. Výsledok by mal vyzerať podobne. (Zámerne som zapol aj pozadie, pretože bez neho nebol screenshot veľmi čitateľný.) Odporúčam pohrať sa s nastaveniami „Scatter“ a nájsť podobu rozložrnia listov, ktorá sa vám najviac pozdáva.

3Ds Max tutoriál: Strom (časť 3)

Pokiaľ ste spokojný s výsledkom po použiťí nástroja „Scatter“ je výhodné premenť konár aj s listami na jednotný polygonálny model, ktorý je jednoduchšie ďalej umiestňovať na model stromu – pravé tlačidlo mysši – convert to Editable Poly.

Koruna

3Ds Max tutoriál: Strom (časť 3)

3Ds Max tutoriál: Strom (časť 3)

3Ds Max tutoriál: Strom (časť 3)

Pre výrobu koruny bude potrebné model stromu nakopírovať do nového objektu a vymazať z neho tie časti na ktorých by sa žiadne ďalšie konáre nemali objavovať. V tomto prípade opäť využijam nástroj „Scatter“ podobne ako hore.

3Ds Max tutoriál: Strom (časť 3)

Opäť odporúčam zálohovať model s listami pred použitím nástroja „Scatter.“ Tento nástroj nie je veľmi citlivý, ako som už spomínal, ale pri takomto množstve sa prekrývajúce sa polygóny skrátka stratia. Opäť odporúčam pohrať sa s nastavenieami, kým nedosiahnedte tvar koruny, s ktorým ste spokojný. Môžete nastavovať variabilnú vľekosť, rotáciu a kopec iných vecí, ktoré môžu pomôcť, alebo celkom zabiť realistickosť modelu.

3Ds Max tutoriál: Strom (časť 3)

Pokiaľ plánujete mať vo vizualizácii viac ako jeden takýto strom, opäť treba myslieť pri nastavovaní počtu konárov na hardware-ové možnosti stroja. takisto odporúčam mať strom alebo s tromy v samostatnej vrstve (Layer), aby sa dal rýchlo a pohodlne skrývať, odokrývať a nezabíjal zbytočne výkon.

V tomto prípade slúžila kúpia stromu (oekaná len na korunu) len ako matrica, pre „Scatter.“ Nebudte ju ďaljepotrebovať. Môžete ju vymazať a v samotnom „Scatter“ vybrať možnosť „Hide distribution object,“ ktorá nechá v priestore iba samotné konáre s lstami, tie potom presuňte tak, aby sedeli do modelu stromu.

3Ds Max Strom - Finálna verzia

Dúfam, že bol tento tutoriál užitočný a podarilo sa vám odsledovať všetky kroky. V prípade otázok ma neváhajte kontaktovať… A ja som si sľúbil, že už nikdy nebudem robiť takéto rozsiahle návody, lebo ich vyrábam pol roka.